Op korte termijn gaat onze school in samenwerking met Royal Kids Home starten met een christelijke voor- en naschoolse opvang en peuteropvang in het nu nog lege lokaal wat grenst aan groep 1 en 2. Voor u als ouders heel handig, u kunt meerdere kinderen onderbrengen op hetzelfde adres. En … als school gaan we de komende tijd een doorlopende leerlijn ontwikkelen voor peuters en kleuters. Binnenkort wordt er gestart met het aanpassen van het lokaal en we hopen dat begin mei de opvang in gebruik kan worden genomen. Wilt u hier gebruik van gaan maken dan kunt u zich alvast aanmelden door een mail te sturen naar administratiedehalm@gpown.nl. Zet u er bij op welke dagen en tijden u opvang wilt.