Ouders die nog geen kinderen op onze school hebben kunnen contact opnemen met de directeur voor een eerste kennismaking. Als de ouders hun kind(eren) daadwerkelijk willen aanmelden volgt een welkomgesprek. Daarin bespreken we alle praktische zaken m.b.t. de aanmelding. We vertellen u over de identiteit en de kwaliteit van de school en wat u daarin van ons en wij van u verwachten.Daarna sluiten we de aanmeldingsprocedure af en wordt uw kind definitief ingeschreven.

In de maand januari ontvangen alle ouders van toekomstige leerlingen schoolinformatie en kunnen ze hun kind (voorlopig) aanmelden. Verdere informatie wordt gegeven op een open dag en een informatieavond, die in januari op school wordt gehouden. Ouders waarvan het eerste kind naar onze school gaat, worden thuis bezocht door de groepsleerkracht. Op dat bezoek kunt u bijzonderheden over uw kind bespreken met de leerkracht en afspraken maken over de momenten waarop uw kind alvast op school mag komen om te wennen.
Ieder jaar is er in juni een dagdeel waarop alle nieuwe leerlingen welkom zijn: de doorschuifdag. Alle kinderen schuiven dan een deel van de ochtend door naar de meester of de juf die ze volgend jaar krijgen en kunnen zo een kijkje nemen in de nieuwe klas.
Wat betreft de plaatsing:
• Kinderen die tussen de zomervakantie en 1 oktober vier jaar zijn, worden geplaatst in groep 1.
• Kinderen die tussen 1 oktober en 31 december vier jaar zijn, worden in principe ook in groep 1 geplaatst. Aan de hand van de vastgestelde criteria wordt in mei bekeken of deze leerlingen zich voldoende hebben ontwikkelend om door te stromen naar groep 2
• Kinderen die na 1 januari vier worden komen in groep 0 (de instroomgroep). Zij mogen net als de leerlingen van groep 1 en 2 vier dagen naar school.