start van de projectweken

Hans NoordmanNieuwsberichten

Op De Halm heeft kunst & cultuur altijd een belangrijke plaats gekregen. Daarom doen we de komende weken met de hele school mee met de “De Kunstweken”, een landelijk project wat tot doel heeft om kinderen gericht met kunst in aanraking te brengen. Op woensdag 9 januari hebben we in de hal van de school de gezamenlijke aftrap gedaan. In iedere groep staan de komende weken twee kunstenaars centraal. Wij willen de kinderen met dit project leren om gerichter waar te nemen en zich door het werk van anderen te laten inspireren om zelf een kunstwerk te maken.  We geven deze kunstlessen niet als apart vakken. Maar in dit project gaan de juffen de lessen meer integreren in de andere vakken als taal, rekenen, wereldoriëntatie. Zo willen we als school ook zelf verder groeien in een meer thematische manier van werken. We geloven dat dit bijdraagt aan boeiend en betekenisvol onderwijs.  Op de klassenpagina van de groepen kunt u de komende weken met ons mee genieten. Maar loop gerust ook eens binnen om te kijken wat er allemaal gemaakt is.