Onze school wil zoveel mogelijk leerlingen de mogelijkheid bieden tot goed, christelijk onderwijs. Alle ouders die vanuit een christelijke geloofsovertuiging instemmen met de identiteit van de school kunnen hun kind aanmelden op onze school.

Onze missie is:

Samen geloven, groeien en genieten

Dit betekent concreet dat:

we kinderen onderwijzen vanuit Bijbelse normen en waarden

we kinderen zien als uniek en door God geschapen

we hen zo begeleiden dat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen

we ons onderwijsaanbod daarom afstemmen op de onderwijsbehoefte van het kind

we kinderen ruimte bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen

we niet alleen aandacht besteden aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ons schoolplan is opgebouwd rond vijf thema’s.

Meer informatie vindt u in onze Schoolgids 2016 – 2017 en in het Schoolplan 2014- 2018 Die kunt u downloaden via de onderstaande button schoolgids.

schoolgids GBS De Halm 2016 – 2017