Welkom!

Onder ‘Onze school’ kunt u lezen wat voor een school wij zijn, hoe wij werken, hoe de sfeer op school is en wat de kinderen leren. U leest onder de verschillende menu-items hoe het onderwijs zal plaatsvinden en welke zorg wij aan kinderen geven. Deze informatie geeft aan waar “De Halm” voor staat. Zo weet u als ouder wat u concreet van ons kunt verwachten en waarop u ons kunt aanspreken.

Onze school is een regionale school feri busam quosam ni beaquam res am unt quo dolores aut alique offici blabo. Issit ex essim fuga. Feribusam quosam ni be aquam res am unt quo dolores aut alique offici blabo. Issit ex essim fuga.


Meer